“Многото книги са като ключ към непознати кули в замъка на самия себе си.”

~ Франц Кафка