2019 България

ИНОВАЦИИ И НАУКА

Иновативни проекти на предприемачи в областта на културата могат да бъдат финансирани от „Програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП 2014—2020 г.”
За повече информация: http://ec.europa.eu/enterprise/cosme
Проекти, свързани с проучвания в областта на културата и културното наследство, могат да бъдат финансирани по програмата на ЕС за наука и иновации ”Хоризонт 2020”.
За повече информация: http://7fp.mon.bg/
За следващия програмен период българското правителство одобри създаването на нова Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, по която ще могат да се финансират проучвания в сферата на културно-историческото наследство.Тя трябва да бъде одобрена и от Европейската комисия.

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права