2019 България

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Една от основните цели на „Европейска столица на културата“ е засилване на международното сътрудничество между европейските градове във всички области на културата.

КУЛТУРА И МЕДИЯ

В следващия програмен период 2014-2020 г. рамковата програма на ЕС, която ще финансира проекти в областта на културата и аудиовизията, ще се нарича „Творческа Европа”. Те се осъществяват в партньорство.

За повече информация: http://ccp-bg.com/?action=document-display-section&id=1

Проектите за културно сътрудничество могат да получат подкрепа и от Национален фонд "Култура". Програма „Мобилност“ финансира пътните разходи на български творци, участващи в международни културни форуми и на чуждестранни продуценти, мениджъри и програматори в областта на културата и изкуството, гостуващи на форуми и събития в България.

За повече информация: http://ncf.bg/?page_id=33

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

Проектите за сътрудничество на организации в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, които имат културна насоченост, ще могат да получат финансиране по програма „Еразъм+“ 2014-2020.

За повече информация: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

Eвропейските програми за образование и обучение предоставят възможности за финансиране на проекти, свързани с подобряване на езиковите умения; подобряване на ресурсите за изучаване на езици; разработване и/или споделяне на инструменти, методи и материали за изучаване на езици; повишаване на осведомеността за значението на езиците. От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици.

За повече информация: http://ec.europa.eu/languages/index_bg.htm

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права