2019 България

ТУРИЗЪМ

Чрез проекта на ЕК „Най-добри европейски дестинации” (EDEN ) се насърчават моделите за устойчиво развитие на туризма на територията на ЕС. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат всяка година и се избират „най-добрите туристически дестинации" за всяка участваща страна. Досега България е участвала с три проекта - от 2008 до 2010 г. по темите: „Водата – извор на живот и благоденствие” (за аква туризъм), „952: Природата ви приветства!” (за защитени територии) и „Тракийския дух” (за културно наследство). В тях са включени 14 общини, културни, исторически и просветни институции, природни паркове и др.
За повече информация: http://www.edenbulgaria.eu/
Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да предоставят значителна подкрепа за подобряване на конкурентоспособността и качеството на туризма на регионално и местно равнище.
За повече информация: http://www.eufunds.bg/

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права