пневматички бързи връзки

Известно е, че правилната работа на компресора изключително много зависи и от точния избор на така неречените бързи връзки за въздух. Въпреки своята привидна простота, те изпълняват много важни функции и всеки собственик на компресор трябва да е запознат с тях.

Бързи връзки за въздух – за какво служат?

Още самото наименование може да ви подскаже много за тяхната важна задача.
Те играят ключова роля при подаване на въздух от компресора към свързания към него пневматичен инструмент, без значение какъв вид е той – пистолет за боядисване, аерограф, пробивна машина или друго. Без бързи връзки за въздух, работата с разнообразните пневматични инструменти не може да бъде осъществена.
По принцип, компресорното оборудване не е снабдено с бързи връзки за въздух и те трябва да бъдат закупени допълнително. Предвид това, е добре да сте запознати по-добре с техните видове и да научите малко повече за специфичните им характеристики.

Видове бързи връзки за въздух

Разбира се, като всеки друг елемент, маркучът към компресора също разполага със собствени технически параметри. Най-честото разделение е на така наречените „прави“ и „усукани“ маркучи.
Всички бързи връзки за въздух имат голям диаметър и съответно – по-добра пропускателна способност. Обикновено на тях се разчита там, където е нужно по-голямо изходящо налягане. Правият основен маркуч е добре подсилен и има повишена устойчивост към екстремни температурни промени. Най-често той се използва в промишлеността и производството.

Спираловидните бързи връзки за въздух от своя страна са широко използвани и при всички видове автомобилни услуги, където се работи предимно с пневматични инструменти. Особеността на спираловидния маркуч е, че той е създаден по специална технология, така че той е в невъзможност да се изправи. Дори и когато е в свободно положение, той продължава да поддържа усукана спирална форма. Затова е много компактен и удобен за съхранение. Освен това потребителят е много улеснен, защото веднага след приключване на работата, този маркуч просто се усуква във формата на спирала.

By admin