2019 България

ВАЖНИ ДАТИ

18 Декември  2012 г. 

Покана за представяне на кандидатури

18 Октомври  2013 г.

Краен срок за представяне на кандидатури

 

10-12 Декември  2013 г.

Заседание на журито за предварителен подбор

4-5 Септември  2014 г.

Заседание на журито за окончателен подбор

Декември 2014 г.

Информиране на европейските институции  за резултата от конкурса

Март 2015 г. 

Гласуване на кандидатурата от Европейския парламент

Май 2015 г.  

Избиране на Европейските столици на културата 2019 от Съвета на ЕС

Ноември 2015 г.

Неформална среща с комисията за мониторинг и консултации

Ноември 2016 г.

Първо заседание на комисията за мониторинг и консултации

Април 2018 г.

Второ заседание на комисията за мониторинг и консултации

30 септември 2018 г.

Връчване на паричната награда в памет на Мелина Меркури

2019 г.

Осъществяване на събитието

31 декември 2020 г.

Заключителен доклад на комисията за мониторинг и консултации

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права