2019 България

ИСТОРИЯ

„Европейска столица на културата” е едно от най-значимите европейски културни събития, по мащаб и обхват. В основата му е идеята за сближаването на европейските нации чрез културата.

Тя възниква още през 1980г., а нейни автори са известната актриса и певица Мелина Меркури , по това време министър на културата на Гърция и нейният френски колега Джак Ланг. По тяхно предложение през юни 1985 г. Съветът на министрите на Европейския съюз стартира инициативата “Европейски град на културата”.

Първоначално, званието е било присъждано на европейски културни центрове с вековни традиции, като Атина, Париж, Флоренция и Берлин, но концепцията на инициативата се променя с избирането на Глазгоу за „Европейски град на културата“ през 1990г. Домакинството на проявата напълно преобразява имиджа на града и самочувствието на неговите жители. Създадените структури съществуват и до днес. „Обикновени” градове като Лил, Ротердам продължават тази тенденция и имат голям успех.

През 1990г. се създава „Европейски месец на културата”, който е насочен главно към страните от Централна и Източна Европа. От тази възможност през 1999 г. се възползва Пловдив.

През същата 1999 година „Европейски град на културата” се преименува в "Европейска столица на културата".

Вследствие на успеха на тези културни инициативи и на промените, настъпили с Договора от Маастрихт, който съдържа за пръв път разпоредби, свързани с културата, Европейският парламент и Съветът на ЕС приемат Решение №1419/1999/ЕО, с което се установява ред, по който страните могат да са домакини на събитието.

След разширяването на ЕС през 2004г. и 2007 г. званието „Европейска столица на културата” се присъжда едновременно на един град от стара държава-членка и на един от нова държава-членка.

През 2005г. процедурата за избор на “Европейска столица на културата” се променя с Решение №1622/2006/ЕО и се прилага при избора на градове след 2013г. Новите моменти са въвеждането на конкурсно начало на национално ниво и определянето на ред, по който държавите да са домакини на събитието в периода между 2007 и 2019 година. Кандидатурите се оценяват от смесено международно и национално жури, съставено от представители на европейските институции и от представители на държавата-домакин, в съответствие с определени критерии.

През 2012г. Европейската комисия предложи инициативата „Европейска столица на културата” да продължи и след 2019 г., докогато е валидна сегашната правна база. Предложението получи одобрението на държавите-членки, което е знак, че инициативата се приема много положително. Предвижда се участието и на страни, които са кандидати за членство в ЕС и потенциални кандидати за членство, като на всеки три години се избира по един град от такава страна. Това означава, че на всеки три години ще има три европейски градове носещи званието „Европейска столица на културата”. В предложения график България съвместно с Дания ще е домакин на инициативата през 2033г.

Изборът на български град, на който да бъде присъдено званието „Европейска столица на културата“ през 2019г. ще се проведе по правилата, установени в Решение №1622/2006/ЕО.ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права