2019 България

КОМУНИКАЦИЯ

 „Европейска столица на културата” е инициатива на Европейския съюз, а един от ключовите критерии за подбор е европейското измерение на проекта. Поради това е изключително важно, градовете да изработят силна комуникационна и медийна стратегия, за да популяризират инициативата, не само сред местните граждани, но и на национално и европейско ниво, в която ясно да изпъква, че „Европейска столица на културата” е инициатива на ЕС.

Градовете следва да се обявяват за „Европейска столица на културата“ и да носят това звание едва като действително са избрани за такива от Съвета на ЕС. Преди това те следва да използват термина „град -кандидат“ във всички комуникационни материали.

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права