2019 България

КРИТЕРИИ И ЦЕЛИ

За да участват в конкурса за „Европейска столица на културата”- 2019г., градовете подготвят културна програма, която трябва:

да е с продължителност от една година и да има европейско измерение;

да е съвместима с националната културна стратегия или политики и с регионалните стратегии за културата;

да има връзка с програмата на избрания италиански град за 2019г.

Различните градове си поставят различни цели, които да постигнат със своя проект или проблеми, на които да намерят разрешение. Важно е да има изработен механизъм от самите градове за оценка на изпълнението на тези цели.

Съгласно чл. 4 от Решение №1622/2006/ЕО, културната програма трябва да съответства на следните критерии, които ще са водещи при оценката на кандидатурите от журито:


КУЛТУРНА ПРОГРАМА

Европейското измерение

сътрудничество между културните оператори, хората на изкуството и градовете от България и другите държави-членки във всички сектори на културата

богатството на културното многообразие в Европа

общи черти на европейските култури

Град и граждани

участие на гражданите и привличане на техния интерес, както и на интереса на чуждестранните граждани

дългосрочно културно и социално развитие на градаВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права