2019 България

Контакти

Министерство на културата

Дирекция "Международна дейност, европейски програми и проекти"

адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17, София 1040

телефон: 02/94 00 910; 02/94 00 967; факс: 9807401

e-mail: info@ecoc2019bulgaria.eu

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права