2019 България

МОНИТОРИНГ

Паралелно с избора на град за „Европейска столица на културата”, се съставя комисия  за мониторинг и консултации, която да наблюдава изпълнението на целите и критериите на инициативата и да осигурява помощ и указания на номинирания град от избирането му до началото на събитието.

Комисията се състои от 7-те експерти, определени от Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисията и Комитета на регионите. България има възможност  да номинира свой наблюдател.

Комисията за мониториг и консултации провежда две формални заседания и една неформална среща веднага след избирането на града. Първата формална среща се състои две години преди събитието, а втората осем месеца преди събитието.

Въз основа на доклада на комисията за мониториг и консултации, Европейската комисия връчва на номинирания град паричната награда в памет на Мелина Меркури в размер на 1.5 милиона евро.

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права