2019 България

ПОЛЗИ

През последните години броят на градовете, които се кандидатират за „Европейски столици на културата” се е увеличил пет пъти. Това се дължи, както на доказаните ползи за градовете, на които е присъдено званието „Европейска столица на културата”, така и на успешното постигане на целите, които те са си поставили чрез проекта.

Проучванията показват, че ползи от инициативата имат не само градовете, които са станали „Европейски столици на културата”, но и градовете, които кандидатстват за присъждане на званието.

Ползите от кандидатстването за званието, зависят преди всичко от начина, по който се подготвя и управлява кандидатурата на града. В началото проектът има предимно местен отзвук, градът се ангажира с кандидатурата, организират се повече културни събития, инвестира се в културна инфраструктура. С течение на времето, градът става по-популярен в национален и международен план. Самата подготовка на кандидатурата превръща градовете в своеобразни културни центрове и е стимул за привличане на финансиране и спонсорство за културата.

Ползите от осъществяването на инициативата „Европейска столица на културата“ са свързани с културното развитие, националното и международно признание за града като европейски културен център. Тя допринася за постигането на дългосрочната цел на ЕС: развитето на културата и образованието в европейското общество. Директните икономически ползи от инициативата „Европейска столица на културата” варират от 10 милиона евро в Брюж до 37,5 милиона евро в Саламанка. В някои случаи приходите са десет пъти по-големи от инвестициите в инициативата.

Проучвания в градовете, които са били „Европейски столици на културата” показват, че инициативата носи ползи:

>> ЗА КУЛТУРАТА
Стимулира творчеството
Създава нови аудитории за културата
Стимулира изграждането на нова инфраструктура за културата
Насърчава международното сътрудничество
Създава нови кариерни възможности за хората на изкуството
Допринася за по-динамичен културен живот в града
Професионализира местния културен сектор

>>ИКОНОМИЧЕСКИ
Допринася за обновяването и развитието на градовете
Стимулира туризма
Създава задвижване в други сектори
Създава нови работни места
Подобрява имиджа на града

>>СОЦИАЛНИ
Допринася за социалния живот в града чрез събития в публичното пространство
Помага за социалното включване на уязвими групи, чрез културни събития, достъпни за всеки
Насърчава гражданското участие чрез доброволчески програми
Насърчава включването на публиката в създаването на изкуство
 

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права