2019 България

ПРАВИЛА

Координационният орган за провеждане на конкурса за „Европейска столица на културата” в България е Министерството на културата.

Координационният орган отговаря за организацията на целия конкурс. Той има задачата да осъществява връзката с журито и дейностите, свързани с обезпечаване на работата му /организация на заседанията за подбор, посещенията в градовете и др./

>Правила за конкурса за присъждане на званието „Европейска столица на културата „ в България

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права