2019 България

ПЛОВДИВ

Мото/Основна идея:

Концепцията „Пловдив заедно“ си поставя амбициозната задача чрез културата в най-широкия смисъл на понятието да се обединят хората от различните поколения, етноси и вероизповедания в града и целия Южен централен район, който стои зад пловдивската кандидатура за Европейска културна столица. Същевременно „заедно“ означава и интегриране на историческите пластове, натрупани в града и региона, съвремието и визията за бъдещо развитие. „Пловдив заедно“ цели също заздравяване на връзката между всички тези хора и територията, която населяват, чрез съживяване на публични пространства като хълмовете, реката, парковете, улиците и площадите и изоставените сгради /например Тютюневите складове със своята забележителна архитектура/, преосмислени като пространства за култура, спорт, отдих и забавления. Концепцията има и отделен стълб от проекти, свързани с новите технологии, екологията, здравословния живот.


Кандидатурата на Пловдив:

Пловдив 2019“ има официалната подкрепа на всички общини от целия Южен Централен район за планиране на България.

Общинска фондация „Пловдив 2019“ е учредена през 2011 г. по решение на Общински съвет - Пловдив, като основна нейна цел е подготвянето на документи и проекти за кандидатстване и избиране на гр. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Ръководи се от 9-членен управителен съвет, изпълнителен директор и художествен директор. Към фондацията е сформиран Обществен съвет, председателстван от кмета на Община Пловдив. Съществува и обществен комитет в подкрепа на „Пловдив 2019“, който включва известни български творци, спортисти, общественици, именити българи от различни държави и дори известни чуждестранни артисти. Списъкът непрестанно се увеличава и може да се види на www.plovdiv2019.eu. Фондацията работи съвместно с широка мрежа от партньори, между които на първо място са общинската администрация и европейските, национални и местни институции, учебни заведения, професионални сдружения, културни оператори, бизнес партньори, граждански организации, младежки формации, местни, регионални и национални медии, граждани.


Към този момент фондацията е презентирана официално на форуми в Брюксел, Венеция, Единбург и Бари. През февруари 2012 г. „Пловдив 2019“ организира съвместно с Община Пловдив конференция с международно участие „Археология и градска среда“ за развитието на археологически и архитектурни проекти, за да се насърчи прилагането на добри международни практики в тази област. През м. юни 2013 г. в Пловдив пристигат представители на италиански градове и региони-кандидати за титлата, за да участват в българо-италианската конференция за бъдещето на историческите градове в контекста на инициативата „Европейска столица на културата“. Поканени са и всички български градове-кандидати.

От създаването си до 2013 г. „Пловдив 2019“ осъществи три конкурсни сесии за оценяване и финансиране на културни проекти и граждански инициативи, които отговарят изцяло на критериите на Европейската комисия за избор на културна столица. В трите сесии бяха одобрени около 40 проекта, повечето от които вече са реализирани, а някои от тях ще попаднат в програмата от събития за самата 2019-а.

Пловдив 2019“ участва в редица културни събития и акции, част от които с подчертано европейско измерение: „Нощ на учените“, 10-дневна кинопанорама с документални филми за Пловдив с партньорството на БНТ, НБТ, ПОТВ и DCTV, Фестивал на знанието (“Ученето - удоволствие“ в рамките на проекта NELLI), Празник на Стария град в рамките на програмата „Европейски дни на наследството“, Фестивал на реката и тепетата, масова интерактивна инсталация „Моята любима музика“ и поредица други инициативи.


Уеб сайт:www.plovdiv2019.eu 

Блог/Tumblr: blog.plovdiv2019.eu
Facebook: Пловдив 2019 / Plovdiv 2019
Google+: Пловдив 2019 / Plovdiv 2019
Twitter: @Plovdiv2019
Instagram: Plovdiv2019
Pinterest: Plovdiv2019КАНДИДАТУРА

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права