2019 България

ШУМЕН

Знаете ли, че

□ град Шумен има над 3200-годишна история;

□ от шуменския регион е тръгнала държавността, с първите две столици Плиска и Велики Преслав, тук е люлката на духовността със Златния век на цар Симеон;

□ регионът е единствен в България, на чиято територия съществуват четири национални археологически резервата – „Плиска”, Преслав”, „Мадара” и „Кабиюк”;

□ недалеч от Шумен е единствения по рода си скален релеф в Европа – Мадарският конник. През 1979 година той е обявен от ЮНЕСКО за културна ценност със световно значение, а от юни 2008 година за Глобален символ на България;

□ градът има уникални природо-географски дадености и богато културно-историческо наследство, които подпомагат развитието му като модерна туристическа дестинация.

Шумен е град на десетки първенства в България: Първото документирано гражданско честване на Кирил и Методий – 1813 г., Първото театрално представление – 1813 г., Първа българска община – 1831 г., Първото „училищно изпитание” – 1849 г., Първият оркестър – 1851 г., Първото класно девическо училище – 1856 г., Едно от първите читалища – „Архангел Михаил” – 1856 г., Начало на оперетното дело – 1914 г.


Шумен успешно съчетава наследеното от предците си с атрактивен и иновативен календар на културни събития с множество фестивали и конкурси: Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров”, Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”, Международно биенале по скулптура „Мадарски конник”, Международен фестивал „Друмеви театрални празници Нова българска драма”, Международен Карнавал на плодородието, Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература, Национален фестивал на мажоретния танц „Мадарски конник” и много други.


Мото/Основна идея:

ШУМЕН – СИМВОЛ НА ПЪРВИТЕ

Основната идея, по която градът ще развива своята програма за 2019 г. е желанието за утвърждаване на Шумен като: носител величието и духа на първите, двигател и новатор в областта на културата. Това кореспондира с амбицията за обединяване на европейския дух на някогашния Шумен, събрал в себе си пъстротата и многообразието на народностите и етническите групи, със съвременния облик на един модерен и развиващ се център на духовността и културата.

Съвкупността от невероятни природни дадености на региона, културни традиции и новаторски арт решения е възможност за изграждане на една иновативна културна програма, предлагаща разнообразни проекти, със съвременни технически средства в нетрадиционни градски пространства, насочени към широка публика. Програмата ще провокира шуменци, участващите в дейностите творци и гостите на града да намерят символите за всеки поотделно и за цялата общност опорни точки, чрез креативността и използването на средствата на изкуството и културата. Водени от желанието символиката на „първите” да се проектира в личния и обществен живот, ще създадем възможност за нови културни пространства и приобщаване на нови публики. С кандидатурата за „Европейска столица на културата 2019” в България, Шумен заявява категорично, че мисли, твори и живее, под знака на различността.


Цели:

□ чрез кандидатурата за „Европейска столица на културата 2019”, да се утвърди съвременният позитивен образ на града и региона в страната и извън нея;

□ реализиране на нови творчески продукти в симбиоза (с участието на) различни видове изкуства;

□ обединяване усилията на хората на изкуството, гражданите, бизнеса, медиите, различните социални, етнически и възрастови групи около обща кауза.;

□ използване на наличния и развиване на допълнителен потенциал на града за социално и икономическо развитие на общността, чрез изграждане на модерни инфраструктурни обекти и творчески проекти;

□ създаване на нови творчески партньорства, обмен на идеи и добри практики;

□ популяризиране на съществуващите и създаване на нови възможности на региона като център на творчески контакти и туристическа дестинация.;


Очаквани резултати:

□ Реализирана иновативна културна програма през 2019 г.;

□ Разпознаваемост на града като съвременен европейски център за развиване на творческа индустрия;

□ Формиране на самочувствие у жителите от региона, че градът е оценен по достойнство като средище на културата;

□ Привличане на бизнес инвестиции в града. Изграждане на съвременна инфраструктура, на нови културни пространства, обмен на различни култури;

□ Ангажирано участие на гражданите на Шумен в проекта, създаване на нови публики.


Уеб сайт/facebook:

www.shumen2019.bg

www.facebook.com/shumen2019
КАНДИДАТУРА

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права