2019 България

СОФИЯ И ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Знаете ли, че само през 2012 година гражданите на София изпратиха над 16 000 идеи за кандидатурата; над 600 доброволци посветиха 5600 часа от своето време и се включиха в различни събития и инициативи, за да ни подкрепят; за кандидатурата на София и Югозападен регион се говори в 44 държави според фейсбук профила на София 2019; само през 2012 година над 200 неправителствени организации са реализирали проекти в подкрепа на кандидатурата и са организирали над 500 събития, авторите в страницата на София 2019 са над 14 000 човека.

Мото/ Основна идея: Сподели София

Цели: София и Югозападен регион участват в състезанието за спечелване на титлата „Европейска столица на културата”, защото определят тази инициатива като основен инструмент за дългосрочна и устойчива инвестиция в културата, чрез която да обновим града и региона и да ги превърнем в по-добро място за живеене. Чрез участието си в това състезание София и партньорите й търсят и намират решения за справяне с важни проблеми като привличане и възпитание на нови и активни публики, разширяване на достъпа до култура, повишаване професионалните умения на артистите и културните мениджъри, свързване на иновациите и новите технологии с културата и изкуствата, равнопоставено участие в глобалните културни процеси, насърчаване на предприемачеството в артистичния сектор.

Инициативата Европейска столица на културата е повод София и градовете от региона да преосмислят своята идентичност (градове в Европа или европейски градове), предимствата и недостатъците си, както и това, което са и онова, което искат да бъдат.

За да постигнат целите си, София и регионът ще споделят своите ресурси и мрежи, ще потърсят пътища за децентрализиране и демократична комуникация на културния живот, и на базата на споделена отговорност и споделени мечти за бъдещето ще създадат споделени модели на културна активност - „лаборатории по социална кохезия”.

Очаквани резултати:

Вярваме, че чрез инициативата Европейска столица на културата ще бъдем:

□ град и регион , който развива, привлича и задържа таланти и артисти

□ град и регион със съвременен европейски динамичен културен живот, в който публики и творци общуват активно

□ град и регион, който създава творчески работни места

□ град и регион, със съвременни мултифункционални арт пространства за споделен творчески експеримент

□ град и регион, в който можеш да пътуваш във времето и никога да не загубиш интерес

□ град и регион, изграждащ партньорства на бъдещeто.


Уеб сайт/facebook:

http://www.sofia2019.bg/

facebook.com/sofia2019
КАНДИДАТУРА

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права