2019 България

ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РЕГИОН

Знаете ли, че

7 000 години е историята на общностното живеене на тази територия.

През Средните векове Търново е един от петте духови центрове на Света. Заедно с Йерусалим, Рим, Константинопол, Александрия, Търново е център на Пентархията.

Търновската книжовна, художествена и архитектурна школа са основата на първия средновековен университет в България.

През 1878г. в Търново заседава Учредителното събрание, приело Първата българска конституция, останала завинаги в историята като „Търновска”.

Велико Търново е град, в който се намира средновековната крепост Царевец.

Градът е член на Световната организация на градовете с културно- историческо наследство, както и на Световната организация на градовете с крепости.

Крепостта Царевец е средище на уникалният Аудио- визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”.

Велико Търново е град с население 75 000 жители, а ежегодно е посещаван от близо 1 млн. туристи.

Велико Търново е водещ университетски и културен център в България. Годишно се провеждат над 1 000 значими културни събития и десетки фестивали.


Мото/ Основна идея:

Творим щастие”. Синтезиран израз на дълбокото ни и последователно убеждение, че чрез изкуството хората могат да постигнат щастие.


Цели:

Постигане на личностно удовлетворение, лично щастие и повишаване на благосъстоянието на обществото на местно и регионално ниво чрез създаване на среда, в която всички хора имат равен достъп до култура и равни възможности да изразяват и развиват творческия си потенциал и новаторско мислене във всяка своята дейност.

Да мотивира и мобилизира творци, интелектуалци, формирования на гражданското общество и политици на местно, регионално, национално и европейско ниво да приемат постигането на личностно удовлетворение и лично щастие като нов дневен обществен, социален и икономически ред на Европа на основата на потенциала на европейската култура.


Очаквани резултати:

□ създаване на среда, в която всички хора имат равен достъп до култура и равни възможности да изразяват и развиват творческия си потенциал и новаторско мислене във своята дейност;

□ създаване на форум за споделяне и развитие на идеи, проекти, съвместни инициативи на различни нива и сектори, които ще допринесат за повишаване на личностното удовлетворение, личното щастие и общественото благополучие като крайна цел.

□ активизиране на гражданското общество да играе по-голяма роля в определяне на целите и приоритетите на обединена Европа и формиране на политики, които поставят културата, творческия процес и иновативното мислене в центъра на общественото развитие и благоденствие;

□ създаване на мрежа на европейско ниво от творци, интелектуалци, граждански структури, бизнес, градове които в диалог и партньорство ще изграждат образа и визията за бъдещето на Европа на щастливите хора;

□ промяна в нагласата и поведението на обществата в посока към приемане на локалните и глобални проблеми оптимистично - като предизвикателство и използване на информацията за прилагане на нестандартни решения.


Уеб сайт/facebook:

http://www.vt2019.eu

https://bg-bg.facebook.com/vt2019КАНДИДАТУРА

ВАЖНИ ДАТИ

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права