Стоматолозите трябва да бъдат подготвени и в областта на мениджмънта, за да се справят с всички професионални предизвикателства, които ги очакват

Не е достатъчно да имаш диплом на стоматолог и да оборудваш кабинета си в духа на последните технологии. Рекламната дейност би могла да осигури пациенти в началото, но до каква степен ще съумеете да ги задържите – това вече е въпрос на усет и добър мениджмънт, включително удовлетворение от предоставените зъболекарски услуги.

Има редица фактори, които могат да окажат влияние върху крайния ефект, а често те биват подценявани. Дори да сте на ниво и да предлагате отлично качество, превъзхождайки конкуренцията в много отношения, това не винаги е гаранция за стопроцентов успех.

Ето няколко идеи, които ще ви бъдат от полза, когато градите имиджа си и ръководите денталната си практика:

Принципите на пазара

Медицинската помощ често е изправена пред сериозни предизвикателства, особено когато е в частния сектор. Пазарът има свои принципи и ние трябва да се съобразим с тях, независимо от областта, в която практикуваме.

За денталната практика професионализмът и качеството на услугите са ключови, но пациентите ще се връщат отново и отново, ако ги впечатлите допълнително с перфектна организация и лично отношение спрямо тях.

Бъдете уникални

Когато познавате добре своите предимства, вие може да заложите именно на тях, за да подчертаете своята индивидуалност. Това много се цени, стига да откриете своята ниша. Бизнесът ви трябва да е разпознаваем, което допълнително ще работи в посока на привличане и задържане на пациенти.

Висока фирмена култура

Първото посещение е значимо и вие трябва да се погрижите да направите добро впечатление. Съвкупността от детайли казва своята тежка дума – атмосферата в кабинета, декорацията, рецепцията и поведението на служителя там, възможността за бързо и безпроблемно записване на часове и т.н.

Ако разполагате със зъболекарски софтуер, например като DentalCloudPro, ще сте поне две крачки пред останалите, защото ще бъдете гъвкави и ще се радвате на максимална ефективност при управлението на графика. Дигиталното досие на пациента обединява в един профил цялата клинична информация за него, което е удобно и за двете страни.

Обновявайте и разширявайте

Днес стоматолозите трябва да са в крак с времето не само във връзка с техниката, в която инвестират. Те трябва да обновяват и разширяват периодично услугите си, да предлагат съответния асортимент, подходящ за поддържане на оралната хигиена на пациентите и всичко, което може да бъде в интерес на пациентите. С течение на годините клиниката ви трябва да става все по-достъпна и комфортна, а персоналът да расте, ако условията го изискват.

 

 

 

 

By admin