2019 България Новини

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА НОВА БРОШУРА ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА

Нова публикация на Европейската комисия  представя най-успешните проекти, реализирани  в градовете, които са били  Европейски столици на културата през последните няколко години.

В предговора към изданието г-н Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт изтъква, че  „Инициативата Европейски столици на културата дава възможности на европейците да се срещнат и да открият огромното  културно  многообразие на нашия континент, да погледнат на нашата обща история и ценности по един нов начин, и така се насърчава взаимното разбирателство, диалога между културите и между хората, развива се съзнанието им за принадлежност към една общност.„ 

Можете да видите публикацията на сайта на  програма „Творческа Европа”. 

© European Union, 2015 


- 30-years-brochure_en.pdf

Важни дати

18 октомври 2013 г.

Краен срок за представяне на кандидатури

18 октомври 2013 г.

Краен срок за представяне на кандидатури

18 октомври 2013 г.

Краен срок за представяне на кандидатури

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права