Мото/Основна идея:

Концепцията „Пловдив заедно“ си поставя амбициозната задача чрез културата в най-широкия смисъл на понятието да се обединят хората от различните поколения, етноси и вероизповедания в града и целия Южен централен район, който стои зад пловдивската кандидатура за Европейска културна столица. Същевременно „заедно“ означава и интегриране на историческите пластове, натрупани в града и региона, съвремието и визията за бъдещо развитие. „Пловдив заедно“ цели също заздравяване на връзката между всички тези хора и територията, която населяват, чрез съживяване на публични пространства като хълмовете, реката, парковете, улиците и площадите и изоставените сгради /например Тютюневите складове със своята забележителна архитектура/, преосмислени като пространства за култура, спорт, отдих и забавления. Концепцията има и отделен стълб от проекти, свързани с новите технологии, екологията, здравословния живот.

Кандидатурата на Пловдив:

„Пловдив 2019“ има официалната подкрепа на всички общини от целия Южен Централен район за планиране на България.

Общинска фондация „Пловдив 2019“ е учредена през 2011 г. по решение на Общински съвет – Пловдив, като основна нейна цел е подготвянето на документи и проекти за кандидатстване и избиране на гр. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Ръководи се от 9-членен управителен съвет, изпълнителен директор и художествен директор. Към фондацията е сформиран Обществен съвет, председателстван от кмета на Община Пловдив. Съществува и обществен комитет в подкрепа на „Пловдив 2019“, който включва известни български творци, спортисти, общественици, именити българи от различни държави и дори известни чуждестранни артисти. Списъкът непрестанно се увеличава и може да се види на www.plovdiv2019.eu. Фондацията работи съвместно с широка мрежа от партньори, между които на първо място са общинската администрация и европейските, национални и местни институции, учебни заведения, професионални сдружения, културни оператори, бизнес партньори, граждански организации, младежки формации, местни, регионални и национални медии, граждани.

Към този момент фондацията е презентирана официално на форуми в Брюксел, Венеция, Единбург и Бари. През февруари 2012 г. „Пловдив 2019“ организира съвместно с Община Пловдив конференция с международно участие „Археология и градска среда“ за развитието на археологически и архитектурни проекти, за да се насърчи прилагането на добри международни практики в тази област. През м. юни 2013 г. в Пловдив пристигат представители на италиански градове и региони-кандидати за титлата, за да участват в българо-италианската конференция за бъдещето на историческите градове в контекста на инициативата „Европейска столица на културата“. Поканени са и всички български градове-кандидати.

От създаването си до 2013 г. „Пловдив 2019“ осъществи три конкурсни сесии за оценяване и финансиране на културни проекти и граждански инициативи, които отговарят изцяло на критериите на Европейската комисия за избор на културна столица. В трите сесии бяха одобрени около 40 проекта, повечето от които вече са реализирани, а някои от тях ще попаднат в програмата от събития за самата 2019-а.

„Пловдив 2019“ участва в редица културни събития и акции, част от които с подчертано европейско измерение: „Нощ на учените“, 10-дневна кинопанорама с документални филми за Пловдив с партньорството на БНТ, НБТ, ПОТВ и DCTV, Фестивал на знанието (“Ученето – удоволствие“ в рамките на проекта NELLI), Празник на Стария град в рамките на програмата „Европейски дни на наследството“, Фестивал на реката и тепетата, масова интерактивна инсталация „Моята любима музика“ и поредица други инициативи.

By admin