Какво е необходимо, за да успеем? Позитивно отношение? Да, но това не е достатъчно. Законът на привличането? Тайната? Тези идеи може да действат като подтик към действие, но без самото действие, те не правят много.

Успехът изисква наличието на определени умения. Някои от тези умения се усвояват още в училище, други се придобиват на работа, а трети се учат от общия житейски опит. Всички те обаче може да не се окажат достатъчни за постигането на успех в това, с което се занимаваме.

Ако се интересуваш от информация и възможности за развитие на необходимите ти умения, посети orator.bg и се възползвай от всичко, което ти е нужно.

По-долу е даден списък с шест умения, които ще помогнат на всеки да се реализира успешно във всяка област – от управлението на компания до преподаването на някой курс. Разбира се, има и специфични умения за всяка област, но тук се занимаваме с тези, които са необходими общо в различни начинания. Уменията, които могат да бъдат научени от всеки на всяка позиция.

ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

Способността да се говори ясно, убедително и настойчиво пред публика, независимо дали аудиторията е от 1 човек или хиляди, е едно от най-важните умения, които всеки може и трябва да развие, за да бъде успешен. Хората, които са майстори на словото, се чувстват по-комфортно със себе си, по-уверени са и са по-привлекателни за околните. Да можеш да говориш ефективно означава, че можеш да продаваш всичко – продукти, услуги, идеи, идеологии, светогледи. И себе си също, което означава повече възможности за кариерно развитие, по-големи клиенти или бизнес ползи.

ПИСАНЕ

Да пишем добре е умение, което предлага много от същите предимства, които способността за ораторство предлага: добрите писатели са по-добри в продажбата на продукти, идеи и себе си, отколкото тези, които не могат да пишат. Да се научиш да пишеш добре включва не само овладяване на граматиката, но и развитието на способността да се организират мислите в един съгласуван вид, да се насочат към аудиторията по възможно най-ефективния начин. Човек, който е майстор на писменото слово, може да очаква вратите пред него да се отворят почти във всяка област.

САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА

Ако успехът зависи от ефективни действия, ефективните действия зависят от способността да съсредоточиш вниманието си там, където е най-необходимо и когато е най-необходимо. Необходими са силни организационни умения, ефективни навици за производителност и силно чувство за дисциплина, за да вървиш целеустремено във вярната посока.

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Ние сме изложени на стотици, ако не и хиляди пъти повече информация на ден от нашите родители. Да бъдеш в състояние да оцениш тази информация, да разграничиш потенциално ценната от тривиалното, да анализираш нейната уместност и смисъл, да я анализираш е от решаващо значение. Добрите умения за критично и аналитично мислене веднага биха те отличили от масата хора в днешно време, а ползите от това умение са неизчерпаеми.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Мостът, който води от анализ към действие е ефективното вземане на решения – знаейки какво да правиш въз основа на наличната информация. Макар да не е критично, може да бъде опасно, ако просто чакаш възможностите да минават покрай теб една по една, а ти да останеш неспособен да вземеш дори елементарно решение. Появилата се възможност е такава, само ако взаимодействаме с нея.

РЕЛАКСАЦИЯ

Стресът не само ще те убие, но той често води и до лошо вземане на решения, погрешно мислене, неефективност. Да се работи до смърт без да отделяме време за почивка и време да се насладим на плодовете на вашата работа, не е постигнат успех. Това е по-скоро мания. Да успяваш да се радваш на успехите и да интегрираш работата с удоволствията в живота, е вероятно най-важното нещо в този списък.

By admin